bokashi starter kompostowy oMikrobiologický aktivátor fermentačních procesů


Určený k urychlení a stimulaci procesu kompostování organického odpadu. Při přípravě zahradnické půdy zlepšuje přidání startovacího kompostu EM Bokashi její vlastnosti a podporuje pěstování.