EM v živočišném chovu

Moderní chovy mléčného skotu se často potýkají se dvěma základními výzvami, kterými jsou udržení dobrého zdravotního stavu zvířat při zachování vysoké mléčné užitkovosti a dále s náklady spojenými s optimálním využitím živin z krmiva. Zachovat tyto aspekty chovu v rovnováze je někdy velice obtížné a vyžaduje neustálou kontrolu zdravotního stavu, flexibilitu v úpravách krmných dávek i hledání uvážlivých...

Pokračovat ve čtení

EM v rostlinné výrobě

Udržitelné hospodaření na orné půdě  Jedním z příkladů moderních technologií, které čerpají z přirozených půdních procesů, je využití kultivace půdy, včetně posklizňového zpracování strniště, mikrobiologických přípravků a probiotik. V současné době jsou ve většině farem zabývajících se rostlinnou výrobou běžné informace o obsahu humusu a mikro a makroelementů v půdě i o jejím pH. Zemědělci...

Pokračovat ve čtení